Kemik Kırıklarının Derecelendirilmesi

Balthazard Javascript calimelo.com

KAFA BÖLGESI Kafa Gögüs Omurga Pelvis Etraf Sonuç

a) Kafatasi
Kubbede tek basina lineer kirik
Kubbede çökme kirigi
Kaidede kirik
Etmoid kemigi Kirigi (Kafa tabanini ilgilendirmeyen)
Etmoid kemigi kirigi (kafa tabaninda kirik varsa)
Sag Mastoidde çökme
Sol Mastoidde çökme
Sag Frontal sinüs dis lamina Kirigi
Sol Frontal sinüs dis lamina Kirigi
Sag Frontal sinüs iç lamina Kirigi
Sol Frontal sinüs iç lamina Kirigi
Sag Frontal sinüs iç-dis lamina Kirigi
Sol Frontal sinüs iç-dis lamina Kirigi
Sag Styloid Kirigi (müstakil)
Sol Styloid Kirigi (müstakil)
Petros kemik kiriklari

b) Yüz


Burun kemiginde lineer kirik veya uçta kopma kirigi
Burun kemiginde parçaly kirik, çökme kirigi
Sag Zigomatik kemikte lineer kirik
Sol Zigomatik kemikte lineer kirik
Sag Zigomatik kemikte parçali veya çökme Kirigi
Sol Zigomatik kemikte parçali veya çökme Kirigi
Maksillada kirik (Kapali)
Maksillada kirik (Açik)
Lefort I
Lefort II
Lefort III
Mandibulada kirik
Mandibulada parçali kirik
Mandibulada açik kirik
Temporo-mandibular eklem çikigi
Alveol Kirigi
Hyoid Kirigi
Troid kikirdak Kirigi veya kesigi

GÖGÜS BÖLGESI  Kafa Gögüs Omurga  Pelvis Etraf Sonuç


Sag Klavikula Kirigi
Sol Klavikula kirigi
Sag Klavikula açik kirigi
Sol Klavikula açik kirigi
Sag Sternoklavikular çikik
Sol Sternoklavikular çikigi
Sag Akromioklavikular çikigi
Sol Akromioklavikular çikigi
Sag Akromiyon Kirigi
Sol Akromiyon Kirigi
Sternumda kirik
Sternum Parçali Kirigi

Sag Kaburgalar (Bir kaburgada 2 kirik varsa 4 tane isaret koyun)

1. kaburga kirigi
2. kaburga kirigi
3. kaburga kirigi
4. kaburga kirigi
5. kaburga kirigi
6. kaburga kirigi
7. kaburga kirigi
8. kaburga kirigi
9. kaburga kirigi
10. kaburga kirigi
11. kaburga kirigi
12. kaburga kirigi

Sol Kaburgalar

1. kaburga kirigi Sol
2. kaburga kirigi
Sol
3. kaburga kirigi
Sol
4. kaburga kirigi
Sol
5. kaburga kirigi
Sol
6. kaburga kirigi
Sol
7. kaburga kirigi
Sol
8. kaburga kirigi
Sol
9. kaburga kirigi
Sol
10. kaburga kirigi
Sol
11. kaburga kirigi
Sol
12. kaburga kirigi
Sol


Sag Skapulada kirik (çatlak, kopma kirigi, ayriksiz kiriklar)
Sol Skapulada kirik (çatlak, kopma kirigi, ayriksiz kiriklar)
Sag Skapula kirigi (parçali /ayrikli/açik)
Sol Skapula kirigi (parçali /ayrikli/açik)
Sag Glenoid ve boyun kirigi
Sol Glenoid ve boyun kirigi
Sag Glenoid eklem içi kirigi

Sol Glenoid eklem içi kirigi

 BATIN VE PELVIS BÖLGESI  Kafa Gögüs Omurga  Pelvis Etraf Sonuç


Pelvis Kemikleri

Sag Iliak kemikte küçük kopma kirigi
Sol Iliak kemikte küçük kopma kirigi
Sag Iliak kemikte korpusta kirik
Sol Iliak kemikte korpusta kirik
Sag Iliak kemikte korpusta açik kirik
Sol Iliak kemikte korpusta açik kirik
Sag Iliak Iliak kanat kirigi (duverney)
Sol Iliak Iliak kanat kirigi (duverney)
Sag Iliak kanat açik kirigi
Sol Iliak kanat açik kirigi
Sag Iskion kirigi
Sol Iskion kirigi
Pubis kirigi
Iskion pubis müsterek kirigi
Symphysis Pubis ayrilmasi (Basit; 0-5 cm arasi)
Symphysis Pubis ayrilmasi (Agir; 5 cm'den fazla)
Sag Asetabulum kenar kirigi (tavan/üst dudak)
Sol Asetabulum kenar kirigi (tavan/üst dudak)
Sag Asetabulum kubbe kirigi (taban)
Sol Asetabulum kubbe kirigi (taban)
Sag Asetabulum kirikli çikigi (santral luksasyon)
Sol Asetabulum kirikli çikigi (santral luksasyon)
Sakroiliak ayrilma (Kirik tek tarafli ise)
Sakroiliak ayrilma (Kirik çift tarafli ise)
Iskion kir. + pubis kir. + sakroiliak ayrilma (malgaigne)(Tek tarafli)
Iskion kir. + pubis kir. + sakroiliak ayrilma (malgaigne)(Çift tarafli)
Sag Sakrum kirigi
Sol Sakrum kirigi
Sag Sakrum parçali kirigi
Sol Sakrum parçali kirigi
Coccyx kirigi

OMURGA BÖLGESI  Kafa Gögüs Omurga  Pelvis Etraf Sonuç


Sag Sakrum kirigi
Sol Sakrum kirigi
Sol Iliak kemikte korpusta açik kirik
Sag Iliak Iliak kanat kirigi (duverney)
Sol Iliak Iliak kanat kirigi (duverney)
Sag Iliak kanat açik kirigi
Sol Iliak kanat açik kirigi
Sag Iskion kirigi
Sol Iskion kirigi
Pubis kirigi
Iskion pubis müsterek kirigi
Symphysis Pubis ayrilmasi (Basit; 0-5 cm arasi)
Symphysis Pubis ayrilmasi (Agir; 5 cm'den fazla)
Sag Asetabulum kenar kirigi (tavan/üst dudak)
Sol Asetabulum kenar kirigi (tavan/üst dudak)
Sag Asetabulum kubbe kirigi (taban)
Sol Asetabulum kubbe kirigi (taban)
Sag Asetabulum kirikli çikigi (santral luksasyon)
Sol Asetabulum kirikli çikigi (santral luksasyon)
Sakroiliak ayrilma (Kirik tek tarafli ise)
Sakroiliak ayrilma (Kirik çift tarafli ise)
Iskion kir. + pubis kir. + sakroiliak ayrilma (malgaigne)(Tek tarafli)
Iskion kir. + pubis kir. + sakroiliak ayrilma (malgaigne)(Çift tarafli)
Sag Sakrum kirigi
Sol Sakrum kirigi
Sag Sakrum parçali kirigi
Sol Sakrum parçali kirigi
Coccyx kirigi
Pros.Spinosus kirigi
Pros.Spinosus açik kirigi
Prosessus transversus kiriklari
Prosessus transversus açik kirigi/kiriklari
Lamina kirigi
Lamina açik kirigi
Korpus kopma kirigi
Korpus açik kopma kirigi
Korpus kirigi
Korpus çökme kirigi (% 20'den az)
Korpus çökme kirigi (% 20'den çok)
Korpus açik çökme kirigi
Omur kaymasi (nörolojik defisitsiz)
Omurganin kirikli çikiklari (instabil)
Omurganin kirikli çikiklari (instabil-açik)
Faset Kirigi
Pedikül Kirigi
Jefferson kirigi
Hangman kirigi

ETRAF BÖLGESI Kafa Gögü Omurga  Pelvis Etraf Sonuç


Sag Omuz çikigi ( Akromio-klaviküler)
Sol Omuz çikigi ( Akromio-klaviküler)
Sag Habitüel omuz çikigi
Sol Habitüel omuz çikigi
Sag Omuz çikigi (Gleno-humeral)
Sol Omuz çikigi (Gleno-humeral)
Sag Sterno- klaviküler çikik
Sol Sterno- klaviküler çikik
Sag Omuz çikigi+tuberkulum majus kirigi
Sol Omuz çikigi+tuberkulum majus kirigi
Sag Humerus cisim kirigi
Sol Humerus cisim kirigi
Sag Humerus cisim parçali kirigi
Sol Humerus cisim parçali kirigi
Sag Humerus cisim açik parçali kirigi
Sol Humerus cisim açik parçali kirigi
Sag Humerus kollum sirurjikum/anatomikum kirigi
Sol Humerus kollum sirurjikum/anatomikum kirigi
Sag Humerus kollum sirurjikum/anatomikum açik kirigi
Sol Humerus kollum sirurjikum/anatomikum açik kirigi
Sag Humerus suprakondiler kirigi
Sol Humerus suprakondiler kirigi
Sag Humerus suprakondiler açik kirigi
Sol Humerus suprakondiler açik kirigi
Sag Humerus medial ve lateral (birlikte) epikondil kirigi
Sol Humerus medial ve lateral (birlikte) epikondil kirigi
Sag Epikondil kirigi (Basit kopma kirigi)
Sol Epikondil kirigi (Basit kopma kirigi)
Sag Kondil kirigi (medial-lateral/eklemiçi/kondil T ve Y kiriklari)
Sol Kondil kirigi (medial-lateral/eklemiçi/kondil T ve Y kiriklari)
Sag Açik kondil kirigi
Sol Açik kondil kirigi
Sag Humerus tuberculum majus kirigi
Sol Humerus tuberculum majus kirigi
Sag Dirsek çikigi
Sol Dirsek çikigi
Sag Dirsek çikigi (açik)
Sol Dirsek çikigi (açik)
Sag Radius cisim kirigi
Sol Radius cisim kirigi
Sag Radius cisim açik kirigi
Sol Radius cisim açik kirigi
Sag Radius alt uç kirigi (Pouteau-Colles)
Sol Radius alt uç kirigi (Pouteau-Colles)
Sag Ters PC kirigi (Smith Goyrand)
Sol Ters PC kirigi (Smith Goyrand)
Sag PC + Styloid kirigi
Sol PC + Styloid kirigi
Sag Styloid kopma kirigi
Sol Styloid kopma kirigi
Sag Radius boynu kirigi
Sol Radius boynu kirigi
Sag Radius basi kirigi
Sol Radius basi kirigi
Sag Radius distal eklem içi kir.+karpal çikik (Barton)
Sol Radius distal eklem içi kir.+karpal çikik (Barton)
Sag Radius basi çikigi
Sol Radius basi çikigi
Sag Radius basi çikigi (açik)
Sol Radius basi çikigi (açik)
Sag Ulna cisim kirigi
Sol Ulna cisim kirigi
Sag Ulna cisim açik kirigi
Sol Ulna cisim açik kirigi
Sag Troklear kirik
Sol Troklear kirik
Sag Troklear kirik (açik)
Sol Troklear kirik (açik)
Sag Olekranon kirigi
Sol Olekranon kirigi
Sag Olekranon kirigi (açik)
Sol Olekranon kirigi (açik)
Sag Ulna 1/3 üst kirigi + Radius basi çikigi (Monteggia)
Sol Ulna 1/3 üst kirigi + Radius basi çikigi (Monteggia)
Sag Monteggia (açik)
Sol Monteggia (açik)
Sag Ulna alt uç çikigi + Radius kirigi (Galeazzi)
Sol Ulna alt uç çikigi + Radius kirigi (Galeazzi)
Sag Galeazzi (açik)
Sol Galeazzi (açik)
Sag Dirsekte üçlü kapali kirik
Sol Dirsekte üçlü kapali kirik
Sag Dirsekte üçlü açik kirik (Side-wipe)
Sol Dirsekte üçlü açik kirik (Side-wipe)
Sag Bilek (karpal) kemiklerinde kirik
Sol Bilek (karpal) kemiklerinde kirik
Sag Bilek (karpal) kemiklerinde açik kirik
Sol Bilek (karpal) kemiklerinde açik kirik
Sag Bilek (karpal) kemiklerinde açik parçali, ezik seklinde kirik
Sol Bilek (karpal) kemiklerinde açik parçali, ezik seklinde kirik
Sagda Metakarp kirigi
Solda Metakarp kirigi
Sagda Metakarp açik kirigi
Solda Metakarp açik kirigi
Sagda Metakarp kirikli çikigi
Solda Metakarp kirikli çikigi
Sagda Karpometakarpal çikik
Solda Karpometakarpal çikik
Sagda Karpometakarpal açik çikik
Solda Karpometakarpal açik çikik
Solda Metakarpofalangeal çikik
Sagda Metakarpofalangeal çikik
Sagda Metakarpofalangeal açik çikik
Solda Metakarpofalangeal açik çikik
Sag Bas parmak metakarp kirigi (Bennet; kisinin kendi eylemiyledir)
Sol Bas parmak metakarp kirigi (Bennet; kisinin kendi eylemiyledir)
Sag 5. metakarp boyun kirigi (Boksör kir; kisinin kendi eylemiyledir)
Sol 5. metakarp boyun kirigi (Boksör kir; kisinin kendi eylemiyledir)
Sag El parmak kemigi kirigi, çikigi
Sol El parmak kemigi kirigi, çikigi
Sag El parmak kemigi açik kirigi/kirikli çikigi
Sol El parmak kemigi açik kirigi/kirikli çikigi
Sagda Tirnak düzeyinden amputasyon
Solda Tirnak düzeyinden amputasyon
Sagda Parmagin herhangi bir düzeyden amp. veya dezartikülasyonu
Solda Parmagin herhangi bir düzeyden amp. veya dezartikülasyonu
Sag Basparmak interfalangeal eklemüstü amp.
Sol Basparmak interfalangeal eklemüstü amp.
Sag Kalça eklemi çikigi (asetabulum üst dudak kirikli veya kiriksiz)
Sol Kalça eklemi çikigi (asetabulum üst dudak kirikli veya kiriksiz)
Sag Femur basi kirigi
Sol Femur basi kirigi
Sag Femur basi açik kirigi
Sol Femur basi açik kirigi
Sag Femur boynu (kollum) kirigi
Sol Femur boynu (kollum) kirigi
Sag Femur boynu açik kirigi
Sol Femur boynu açik kirigi
Sagda Intertrokanterik kirik
Solda Intertrokanterik kirik
Sagda Intertrokanterik açik kirik
Solda Intertrokanterik açik kirik
Sagda Subtrokanterik kirik
Solda Subtrokanterik kirik
Sagda Subtrokanterik açik kirik
Solda Subtrokanterik açik kirik
Sag Femur kondil (medial/lateral) kirigi
Sol Femur kondil (medial/lateral) kirigi
Sag Femur epikondil kirigi
Sol Femur epikondil kirigi
Sag Femur suprakondiler kirigi
Sol Femur suprakondiler kirigi
Sag Femur suprakondiler açik kirigi
Sol Femur suprakondiler açik kirigi
Sag Femur cisminde kirik
Sol Femur cisminde kirik
Sag Femur cisminde parçali kirik
Sol Femur cisminde parçali kirik
Sag Femur cisminde açik kirik
Sol Femur cisminde açik kirik
Sag Femur cisminde açik parçali kirik
Sol Femur cisminde açik parçali kirik
Sag Femurun zimba seklinde delinmesi (atesli silah)
Sol Femurun zimba seklinde delinmesi (atesli silah)
Sag Patellada ekstansör fonksiyonu bozmayan küçük kopma kirigi (parsiyel)
Sol Patellada ekstansör fonksiyonu bozmayan küçük kopma kirigi (parsiyel)
Sag Patellada açik parsiyel kirigi
Sol Patellada açik parsiyel kirigi
Sag Patella kirigi
Sol Patella kirigi
Sag Patella açik kirigi
Sol Patella açik kirigi
Sag Patella parçali kirigi
Sol Patella parçali kirigi
Sag Patella açik parçali kirigi
Sol Patella açik parçali kirigi
Sag Diz çikigi
Sol Diz çikigi
Sag Tibiada küçük kopma kirigi
Sol Tibiada küçük kopma kirigi
Sag Tibiada kirik
Sol Tibiada kirik
Sag Tibiada açik kirik
Sol Tibiada açik kirik
Sag Tibia kondil (lateral-medial) kirigi
Sol Tibia kondil (lateral-medial) kirigi
Sag Tibia her iki kondil (plato) kirigi
Sol Tibia her iki kondil (plato) kirigi
Sag Plato+Fibula basi kirigi
Sol Plato+Fibula basi kirigi
Sag Fibula kirigi
Sol Fibula kirigi
Sag Fibula boyun kirigi + kondil kirigi
Sol Fibula boyun kirigi + kondil kirigi
Sag Pilon-tibial kirik (tibia alt uç eklemiçi parçali kir.+fibula kirigi)
Sol Pilon-tibial kirik (tibia alt uç eklemiçi parçali kir.+fibula kirigi)
Sag Pilon-tibial açik kirik
Sol Pilon-tibial açik kirik
Sag Malleol kapali kirigi
Sol Malleol kapali kirigi
Sag Malleol açik kirigi
Sol Malleol açik kirigi
Sag Bimalleoller kapali kirik (Pott)
Sol Bimalleoller kapali kirik (Pott)
Sag Bimalleoller açik kirik
Sag Bimalleoller açik kirik
Sol Bimalleoller açik kirik
Sag Trimalleoller kirik (Cotton)
Sol Trimalleoller kirik (Cotton)
Sag Cotton (açik)
Sol Cotton (açik)
Sag Kalkaneus kirigi
Sol Kalkaneus kirigi
Sag Kalkaneus çok parçali ve/veya açik kirigi
Sol Kalkaneus çok parçali ve/veya açik kirigi
Sag Talusta kirik
Sol Talusta kirik
Sag Talus çok parçali ve / veya açik kirigi
Sol Talus çok parçali ve / veya açik kirigi
Sag Tarsal kemik kiriklari
Sol Tarsal kemik kiriklari
Sag Radyokarpal, perikarpal, interkarpal, subtalar, transtarsal çikiklar
Sol Radyokarpal, perikarpal, interkarpal, subtalar, transtarsal çikiklar
Sag Tarsal kemiklerin açik kiriklari
Sol Tarsal kemiklerin açik kiriklari
Sag Sessamoid kiriklari
Sol Sessamoid kiriklari
Sagda Metatars kirigi
Solda Metatars kirigi
Sag Metatars açik kirigi
Sol Metatars açik kirigi
Sagda Metatars çikigi
Solda Metatars çikigi
Sag Ayak 1. parmak kemigi kirigi/çikigi
Sag Ayak 2. parmak kemigi kirigi/çikigi
Sag Ayak 3. parmak kemigi kirigi/çikigi
Sag Ayak 4. parmak kemigi kirigi/çikigi
Sag Ayak 5. parmak kemigi kirigi/çikigi
Sol Ayak 1. parmak kemigi kirigi/çikigi
Sol Ayak 2. parmak kemigi kirigi/çikigi
Sol Ayak 3. parmak kemigi kirigi/çikigi
Sol Ayak 4. parmak kemigi kirigi/çikigi
Sol Ayak 5. parmak kemigi kirigi/çikigi
Sag Ayak 1. parmak kemigi açik kirigi
Sag Ayak 2. parmak kemigi açik kirigi
Sag Ayak 3. parmak kemigi açik kirigi
Sag Ayak 4. parmak kemigi açik kirigi
Sag Ayak 5. parmak kemigi açik kirigi
Sol Ayak 1. parmak kemigi açik kirigi
Sol Ayak 2. parmak kemigi açik kirigi
Sol Ayak 3. parmak kemigi açik kirigi
Sol Ayak 4. parmak kemigi açik kirigi
Sol Ayak 5. parmak kemigi açik kirigi

   
 Kafa   Gögüs  Omurga  Pelvis Etraf Sonuç

SONUÇ:

Görüntülenme: 33705